All photos are copyrighted the minute they’re created, whether the photographer takes steps to protect the image or not. These rights are international by agreement, treaty and the Berne Convention. The copyright is the exclusive property of the “author”, artist, or photographer. | Wszystkie zdjęcia są chronione prawem autorskim od momentu ich utworzenia, niezależnie od tego, czy fotograf podejmie kroki, aby je chronić, czy nie. Prawa te mają charakter międzynarodowy na podstawie umowy, traktatu i konwencji berneńskiej. Prawa autorskie są wyłączną własnością „autora”, artysty lub fotografa.

 1,678 total views