Najpierw była fotografia, chwilę później pojawiły się podróże i góry. Z czasem okazało się, że taki duet doskonale współpracuje. Dzięki zamiłowaniu do fotografowania pokochałem góry, w których pomimo wysiłku mogę rozwijać pasję i doskonalić swoje umiejętności. Na stronie dzielę się swoim spojrzeniem na krajobrazy i własną interpretacją otaczającego świata. | First there was photography, a moment later travels and mountains appeared. Later it turned out that it works great together. Thanks to my passion for photography, I fell in love with mountains in which, despite my efforts, I can develop passion and improve my skills. On this site I share my look at landscapes and my own interpretation of the surrounding world. Not always according to generally accepted standards.

 461 total views