Zwierzęta | Animals

Wczesno wiosenny wypad w góry, na chwilę przed covid19. Wilczak Czechosłowacki, Toller.  338 total views